Onderzoek

De ontwikkeling van de truffelketen in het Noordoosten van Frankrijk kan slechts lukken dankzij de verbetering van de kennis over de teelt van de truffel.

Om die reden dus is het onderzoek in de truffelteelt essentieel.

Wij voeren in samenwerking met INRA (Nationaal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek) in onze truffelgaard een onderzoek uit over de behoefte aan water van de truffel gedurende het hele seizoen.

Hiervoor werd een strikt protocol uitgeschreven om in bepaalde zones water aan te voeren voor de kritieke periodes terwijl andere zones aan watertekort worden blootgesteld.

Na enkele jaren zal door de analyse van de oogsten en de talrijke natuurlijke en chemische parameters van de grond het mogelijk worden richtlijnen op te stellen voor beroepsmensen die zouden willen investeren in het begieten van hun truffelgaarden.

De truffeltelers hebben nog talrijke andere vragen waarop we later zullen trachten te antwoorden.

De productie van de truffel is heel heterogeen binnen eenzelfde truffelgaard. Wij hebben daarom besloten het aantal proefnemingen te beperken tot een groot aantal identieke experimenten op de zone. Deze talrijke herhalingen zullen ons toelaten, zo hopen wij, de effecten op de productie, die het gevolg zijn van het toeval, te vermijden.