Informatie

Het leven van de truffel

Een paddenstoel

De truffel is een paddenstoel. Het deel dat men opraapt en dat men gewoonlijk de truffel noemt is het reproductieorgaan van deze paddenstoel.

Symbiose

De truffel leeft in de grond samen met een gastplant: men spreekt van symbiose. De paddenstoel met behulp van de zeer talrijke en ragfijne draadjes verkent de grond en vangt er water en mineralen op die hij aan de plant levert. In ruil levert de plant aan de paddenstoel suiker die hij vervaardigt tijdens de fotosynthese

De plaats van de uitwisselingen tussen de twee individuen is een gecombineerd orgaan mycorrhize genaamd.

Jaarlijkse voortplanting

De voortplanting van de truffel heeft een jaarlijkse cyclus. De geslachtelijke voortplanting heeft plaats in de lente. De groei en ontwikkeling van de truffel zal plaatsvinden gedurende de hele zomer en de herfst tot de volle wasdom van de carpophore (het fokorgaan dat men opraapt). Tijdens deze cyclus volgen verschillende fasen van groei en ontwikkeling elkaar op.